Kapacitní

Produktové kontaktní měření hladiny kapalin, pevných látek, rozhraní a pěny, často za extrémních tlaků a teplot.

Přístroje pro kapacitní měření hladiny

Náš unikátní přístup k inverzně frekvenční kapacitní technologii zajišťuje přesné, spolehlivé a opakovatelné měření, často i v prašném nebo turbulentním prostředí, při výparech nebo při nánosech. Protože často malá změna hladiny vytváří velké změny ve frekvenci, naše přístroje poskytují lepší rozlišení než srovnatelná standardní zařízení. Se speciálními vlastnostmi jako technologie Active Shield a modulární sondou dostupnou v různých provedeních nabízí praktické řešení rozmanitých aplikací měření hladiny.

  • SITRANS LC 300

    Kapacitní snímač hladiny pro kapaliny a pevné látky

  • SITRANS LC 500

    Kapacitní snímač pro měření hladiny a rozhraní