Rozšiřovací moduly pro bezpečnostní relé 3SK

Následující rozšiřovací moduly jsou určeny pro všechna bezpečnostní relé 3SK, tedy 3SK1 i 3SK2. Dále můžete použít také rozšiřovací moduly, které jsou určeny výhradně pro bezpečnostní relé 3SK1 nebo 3SK2.

Výstupní rozšiřovací modul Sirius 3RM1 failsafe

Je vhodné k provoznímu spínání a bezpečnostnímu vypnutí 3fázových motorů s výkonem do 3 kW (7 A). Rozšiřovací modul široký 22,5 mm pro přímé spouštění motoru v sítích 3 x 400 V nebo 3 x 500 V se dvěma směry otáčení. Řídicí obvody jsou galvanicky odděleny od hlavního obvodu. Motor je zároveň chráněn proti přetížení. Polovodičové spínání bez opotřebení a energeticky hospodárný chod po ukončení rozběhu.

Sirius 3RM1 efektivně integruje hlavní a řídicí obvody do modulárního systému bezpečnostních relé 3SK, s kterými je propojen napájecími paticemi.

Charakteristické vlastnosti:

  • Menší počet přístrojů
  • Jednodušší zapojení, menší počet propojovacích vodičů, nižší chybovost zapojování
  • Úspora místa na montážní liště

Údaje pro výběr a objednávku v katalogu Industry Mall:

Kompaktní spouštěče 3RM1

Výstupní rozšiřovací modul 4RO

Nevystačíte s bezpečnostními výstupy na základním modulu nebo kromě tranzistorových výstupů potřebujete také reléové kvůli vyšší zatížitelnosti nebo přizpůsobení potenciálu zátěže? Použijte výstupní rozšiřovací modul se čtyřmi reléovými bezpečnostními výstupy. Přepnutím DIP přepínače můžete rozhodnout, zda jeho výstupy budou spínat okamžitě nebo s řízeným zpožděním nastaveným na základním modulu.

Výstupní rozšiřovací modul 3RO

Je-li požadována větší spínací schopnost pro střídavé nebo stejnosměrné zátěže a zároveň montáž do propojovacích napájecích patic, je vhodným řešením výstupní rozšiřovací modul 3RO. V tom případě můžete použít všechny bezpečnostní výstupy základního modulu pro vaši aplikaci.

Údaje pro výběr a objednávku v katalogu Industry Mall:

Výstupní rozšiřovací moduly pro 3SK