Spouštěče motorů ET 200SP

Univerzální. Výkonné. Kompaktní.

Výkonové možnosti systému Simatic ET 200SP rozšiřují spouštěče motorů ET 200SP, které přesvědčí výkonem a zároveň kompaktním konstrukčním řešením. Šetří místo v rozvaděči. Nabízí řídicí a monitorovací funkce, které využijete při spouštění 3fázových i 1fázových motorů nebo pro spínání odporových zátěží. Systém ET200SP poskytne také kompletní řešení funkční bezpečnosti strojních zařízení: od vyhodnocení až po bezpečnostní vypnutí.

Více informací

Otevřít

 

Přednosti spouštěčů motorů ET 200SP

Vhodné pro 3fázové nebo 1fázové motory do 9 A.
Efektivní řešení bezpečnostních funkcí s vypnutím prostřednictvím SIMATIC F-CPU nebo bezpečnostních relé
SIRIUS 3SK.
Malý počet provedení spouštěčů nevyžaduje velké investice do skladových zásob.
Konfigurace a nastavení parametrů v softwarové platformě TIA Portal.
Snadná montáž a rychlé připojení snižují náklady na výrobu strojního zařízení.
Výměna modulů za provozu zvyšuje provozní spolehlivost zařízení.
Modul spouštěče je široký 30mm, a tím šetří místo v rozvaděči.
Zkrácení doby odstávky v případě výměny modulu spouštěče automatickým zálohováním parametrů.

Ideální uplatnění spouštěčů ET 200SP

Kromě spínání a jištění motorů před zkratem a přetížením monitorují spouštěče ET 200SP stavy vašeho zařízení v nejrůznějších aplikacích. K typickým aplikacím patří logistické dopravníkové systémy nebo obráběcí stroje.

 

Snadná montáž

Při montáži využíváte osvědčených vlastností řady Simatic ET 200SP. Spouštěč motoru se zasune do základny (base unit), která obstará mechanické upevnění včetně připojení komunikačních, řídicích a silových obvodů. Efektivní připojení k napájecí síti 3x400 V pro několik motorů současně zajistí 3fázový napájecí systém s pružinovými svorkami push-in, a to bez utahování připojovacích svorek. Přesvědčte se sami.

 

Bezproblémové uvádění do provozu

Aktuální provozní stavy jsou lokálně signalizovány svítivými diodami na čelním panelu spouštěče. Zároveň je podporována komplexní diagnostika v síti PROFINET / PROFIBUS. Přesvědčte se sami – krok za krokem.

 

Safety Integrated – funkční bezpečnost

Můžete zvolit bezpečnostní vypnutí prostřednictvím SIMATIC F-CPU nebo jednoduše pomocí bezpečnostního relé 3SK1.

Vypnutí prostřednictvím SIMATIC F-CPU

Bezpečnostní vypnutí prostřednictvím SIMATIC F-CPU je vhodné především pro komplexní zařízení. Toto řešení Vám poskytuje nejvyšší míru flexibility. V softwarové platformě TIA-Portal vytvoříte kompletní bezpečnostní program.

Lokální vypnutí prostřednictvím bezpečnostních relé 3SK

Doplňte funkční bezpečnost do Vašeho zařízení.Využijte stávající řídicí systém se standardním CPU a realizujte bezpečnostní vypnutí skupiny bezpečnostních spouštěčů motorů.

Ideální uplatnění spouštěčů ET 200SP

Kromě spínání a jištění motorů před zkratem a přetížením monitorují spouštěče ET 200SP stavy vašeho zařízení v nejrůznějších aplikacích. K typickým aplikacím patří logistické dopravníkové systémy nebo obráběcí stroje.

Projektování

K výběru spouštěčů motorů a jejich uvádění do provozu slouží jednotná konfigurační, parametrizační a diagnostická softwarová platforma TIA Selection Tool a TIA Portal.

Jsou-li motorové spouštěče ET 200SP upevněny a zapojeny, můžete je v TIA-Portalu připojit k řízení a nastavit jejich parametry. Stačí správně nastavit jmenovitou hodnotu proudu motoru, abyste mohli provést zkoušku vašeho zařízení.

Více informací

 

Aplikace

Spouštěče motorů ET 200SP včas odhalí poruchu a informují o ní prostřednictvím standardní diagnostiky Profinetu.

Ochrana proti zablokování rotoru

Okamžité vypnutí motoru v případě mechanického zablokování chodu zařízení.

Otevřít

 

Monitorování nulového proudu

Porucha je hlášena, nastane-li v zapnutém stavu např. přerušení vodiče k zátěži.

Otevřít

 

QuickStop

Přesné zastavení zařízení při vysoké rychlosti.

Otevřít

 

Zastavení při dosažení koncové polohy:

Bezproblémové zastavení motoru v závislosti na skutečné poloze.

Otevřít

 

Odkazy

Údaje pro výběr a objednávku v katalogu Industry Mall

Technická dokumentace v portálu SIOS (Siemens Industry Online Support)

Data pro CAD/CAE sytémy