Kompaktní vývody SIRIUS 3RA64, 3RA65 s rozhraním IO-link

Sirius 3RA64, 3RA65Kompaktní vývod SIRIUS 3RA6 s rozhraním IO-link je zcela začleněn do jednotné softwarové platformy Step 7. Jednotlivé kompaktní vývody jsou vzájemně propojeny a po skupinách připojeny k řízení, v němž jsou bez dodatečného zapojování centrálně dostupné diagnostické údaje jako ukončení životnosti (opotřebení kontaktů), dosažení koncové polohy, vypnutí zkratem nebo přetížením, atd. Tyto informace jsou signalizovány také v rozváděči na čelním panelu kompaktního vývodu. Detailní diagnostika zaručuje maximální provozní pohotovost zařízení, rozhraní IO-link enormě snižuje výdaje na zapojování, eliminuje případné chyby v zapojování a realizuje začlenění do Totaly Integrated Automation.

Výhody:

  • Sdružování a přenos informací v rámci rozváděčových polí s návazností na Profibus, Profinet a Ethernet,
  • Sdružení provozních údajů do skupin po 4 spotřebičích (např. o motorech se spouštěním přímým, reverzačním, hvězda-trojúhelník ) do jednoho běžného 3žilového kabelu,
  • Lokální ruční ovládání jedné čtveřice spotřebičů upevněné na dveřích rozváděče,
  • Standardní projektování pomocí Port Configuration Tool (PCT) ve STEP 7,
  • Detailní diagnostika zařízení.