CFC

CFC - Continuous Function Chart

CFC (Continuous Function Chart) - náhledFunkční diagramy pro grafické znázornění a propojení komplexních funkcí (SCL, STL a LAD bloků) pomocí technologického grafu.