Přípojnicový systém SIVACON 8PS LX od 800 do 6300 A

Velmi adaptivní systém pro napájení vícepodlažních nebytových budov jako nemocnic, vysílacích studií, datových center nebo provozů pro výrobu elektronických součástek

Přípojnicový systém LX

Hlavní parametry, přednosti:

  • Přenos velkých proudů na delší vzdálenosti s minimálními úbytky napětí – toto je umožněno sendvičovou konstrukcí,
  • Hliníkové zapouzdření přináší nízkou požární zátěž a vysokou korozní odolnost,
  • Široká řada odbočných skříní až do 1250A (s výkonovým jističem) a různorodou přístrojovou náplní zvyšuje univerzálnost použití celého rozvodu.

Přehled systému LX (exploded view)

Přenos velkého množství energie na dlouhé vzdálenosti

Systém LX je konstruován pro proudy od 800 A do 6300 A. Může přenášet velké proudy na delší vzdálenosti, trasy se dají flexibilně přizpůsobit složitým tvarům i vícepodlažních budov. Trasy můžeme vést vodorovně na plocho, vodorovně na hraně i svisle, bez nutnosti proudové redukce. Rozvody jsou bezpečné a spolehlivé.

Konstrukce výhodná pro nečisté provozy

Přípojnice řady LX mají krytí IP55, jsou tedy určeny i pro provozy silně znečištěné nebo vlhké. Sada proudovodných lišt je zapouzdřena do hliníkového pláště, což snižuje požární zátěž a zvyšuje korozní odolnost. Systém LX je možné s výhodou použít v provozech, kde jsou instalovány přístroje citlivé na elektromagnetické rušení. Zde využijeme provedení se zdvojeným vodičem N nebo provedení s tzv. „čistou“ zemí (clean earth).

Vysoká úroveň bezpečnosti mezi rozvodnými systémy

Typově odzkoušené prvky pro spojení s rozvaděči zaručují spolehlivé a bezpečné napojení nejen na rozvaděče SIVACON S4 a S8, ale i na rozvaděče dalších výrobců.

Technické údaje

Jmenovité izolační napětí Ui: 1.000 V AC
Jmenovité provozní napětí Ue: 690 V AC
Stupeň krytí: IP54, IP55 1)
Jmenovitý proud Ie: 800 A až 6.300 A 1)
Jmenovitá špičková zkratová odolnost Ipk: až 255 kA
Jmenovitá krátkodobá zkratová odolnost Icw (1 s): až 150 kA
Počet vodičů: 3, 4, 5, čistá země,
možno i 200% N-vodič
Požární zátěž: max. 16,6 kWh/m
Požár. zátěž jednoho odboč. místa: max. 2,9 kWh
Odbočná místa: po 0,5 m, na obou stranách
Odbočné skříňky: až 1250 A
Spojování dílů: svorníkový blok s trhací maticí
Materiál vodičů: izolované Al- nebo Cu-ploché vodiče
Materiál opláštění: Al, lakováno

1) Na zvláštní požadavek