Inženýrský systém řídicího systému SIMATIC PCS7

Přehled nástrojů inženýrského systémuCentrální inženýrský systém procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7 je založen na výkonné PC technologii, která může být nasazena jak v kancelářských aplikacích tak i v průmyslovém prostředí. Ta společně s operačními systémy Microsoft Windows nabízí optimální startovací bod pro inženýring. Inženýrské nástroje pro tvorbu aplikačního software, hardwarové komponenty a komunikační funkce jsou volány z centrálního správce projektu (SIMATIC Managera). Ten je také základní aplikací pro vytváření, správu, ukládání a dokumentování projektu. Při programování lze využít všechny funkce, které jsou dostupné v programovacím softwaru Step 7 pro diskrétní řízení. Navíc však jsou tu k dispozici, kromě standardních jazyků podle IEC 6113-3, jazyk SCL (Structrured Control Language), zobrazení procesních objektů a programování pomocí kontinuálních funkčních diagramů (CFC - Continuous function chart). Pro kontinuální a dávkovou výrobu je možné využit programování pomocí sekvenčních funkčních diagramů (SFC - Sequential function chart). Pro návrh bezpečnostních funkcí je možné využít nástroj Safety Matrix. Inženýrský systém s SIMATIC PDM umožňuje přistupovat a konfigurovat inteligentní přístroje.

Inženýrský systém má k dispozici několik zobrazení:

  • Component View – určeno pro konfiguraci hardware
  • Plant View – hierarchická struktura systému
  • Process Object – pro návrh a projektování