Jističe motorů SIRIUS 3RV

Spolehlivé vypnutí spotřebičů, jištění spotřebičů do 100A

Jističe motorů Sirius 3RVSIRIUS 3RV jsou kompaktní jističe motorů do 100 A. Zaručují spolehlivé vypnutí při zkratu a spotřebič nebo zařízení chrání proti přetížení. Kromě toho se nechají použít k provoznímu zapínání a vypínání spotřebičů, pokud četnost spínání není vysoká. Zároveň slouží k bezpečnému galvanickému oddělení zařízení od napájecí sítě. Produktové portfolio tvoří jističe k ochraně motorů, transformátorů, spouštěčů motorů, popř. jističe s funkcí jisticího nadproudového relé. Pro zařízení exportovaná do USA a Kanady nabízíme jističe a příslušenství se schvalovacími značkami UL/CSA.

Využitím různých možností napájení jističů 3RV, docílíte významného snížení počtu propojovacích vodičů hlavního obvodu a jejich objemu v rozváděči. Vedle 3fázových napájecích přípojnic (hřebenů) se v praxi osvědčily systémy napájení SIRIUS 3RV19/29 spolu s adaptéry 8US pro instalaci na přípojnicový rozvod v rozváděčích.

Jističe 3RV2 nabízí jedinečné vlastnosti: mimořádně operativní kombinování a montáž přístrojů je možná díky pružinovým a šroubovým svorkám nebo přívodům pro kabelová oka. Propojovací moduly dovolují kombinovat jističe 3RV2 s ostatními přístroji modulárního systému SIRIUS: se stykači 3RT2, polovodičovými stykači 3RF34 nebo softstartéry 3RW30/40. Všechny jističe velikostí S00 až S3 (do 100 A) jsou jednotně vybaveny otočným pohonem, jehož poloha jednoznačně signalizuje všechny 3 provozní stavy jističe: vypnuto, zapnuto a vybaveno. Nová konstrukce bimetalové spouště má nižší ztrátový výkon o 5 až 10 % ve srovnání s první generací jističů SIRIUS 3RV1. To přispívá ke snížení oteplení uvnitř rozvaděče.

Inovace Sirius - výkonové rozšíření modulárního systému Sirius o velikost S3!

  • Spínání, spouštění, jištění a monitorování do 55 kW (110 A)
  • Jednotná šířka všech přístrojů dané konstrukční velikosti. S00 a S0: 45 mm, S2: 55 mm, S3: 70 mm
  • Připojení k sítím AS-Interface nebo Profibus / Profinet prostřednictvím IO-Link
  • Monitorování stavů zařízení motorů do 80 A
  • Stykače pro spínání kondenzátorů do 75 kVAr
  • Podpora projektování: stažení dat pro vaše CAE / CAD systémy