Nízkonapěťové měniče Sinamics G180

Sinamics G180 jsou kompaktní zařízení, skříňové systémy a skříňové jednotky (chlazené vzduchem a kapalinou) pro regulované pohony zařízení a strojů, které byly navrženy speciálně pro aplikace v naftařském a plynárenském průmyslu a v chemickém a zpracovatelském průmyslu. Byly vyvinuty speciálně pro řešení požadavků pohonů s kvadratickou a konstantní zatěžovací charakteristikou.

Sinamics G180 představuje optimální řešení pohonu, které lze přizpůsobit různých odvětvovým požadavkům v klíčových odvětvích pomocí široké škály doplňků a doplňků X (speciální doplňky specifické podle zákazníka).
Sinamics G180 lze flexibilně integrovat do jakékoli automatizované koncepce, buď pomocí klasického řízení, nebo přes sběrnicový systém.

Sinamics G180

Vlastnosti

Ochrana proti výbuchu

Systémy Sinamics G180 jsou navrženy pro provoz s nevýbušnými motory a optimalizovány pro typy ochrany EEx n, EEx e a EEx d.

 • Integrovaný filtr du/dt na výstupu měniče
 • Síťový filtr na vstupu měniče
 • Svorky NAMUR podle NE 37
 • PELV (ochranné oddělení) podle IEC/EN 61800-5-1
 • Monitorování izolace u zařízení 500 V a 690 V (sítové soustavy IT)
 • Ochrana Ex: certifikace ATEX u motorů v nebezpečných zónách
 • Hlavní stykač lze eliminovat (podle Směrnice 94/9 ES)

Řídicí jednotka

Vysoká úroveň ochrany osob a zařízení je zajištěna pomocí ochranného oddělení bezpečného, velmi nízkého napětí podle normy IEC/EN 61800 5 1 na analogových a digitálních řídicích vstupech a výstupech výkonové jednotky.

Komunikace

 • Komunikace přes klasickou svorkovou lištu s volně programovatelnými digitálními a analogovými vstupy/výstupy,
 • Komunikace a přiřazení parametrů pomocí PC s IMS (software pro správu měničů) přes port USB
 • Externí/interní ovládací panel
 • Sběrnicové systémy jako Ethernet, PROFIBUS DP, CANopen, Modbus RTU nebo Modbus TCP

Chování pohonu Sinamics G180

 • Dva řídicí režimy pro indukční motory:
  - Prostorové vektorové řízení pro standardní aplikace (bez zpětné vazby)
  - Provozně orientované řízení k řešení dynamických požadavků
 • Optimální brzdění bez doplňkového zařízení založené na systému řízení přesycení. S brzdným momentem přibližně 10 % při vysokých otáčkách a až 50 % při nízkých až středních rozsazích otáček
 • Automatická kompenzace prokluzu
 • Ochrana proti zablokování zajištěná řízením proudového omezení
 • Funkce automatického restartu a letmého startu pro rychlý start po výpadku napájecího napětí
 • Parametrizovatelné stejnosměrné brzdění pro přesné zpomalování/brzdění na nulové otáčky
 • Řízení momentu
 • Automatický restart (auto restart)
 • Integrované procesorové řízení pro základní a vyšší úrovňové úlohy řízení s uzavřenou smyčkou

Výhody

 • Systémové ztráty jsou sníženy díky optimalizovanému spínacího kmitočtu
 • Funkce „náhodného spínacího patternu“ výrazně snižuje hlučnost motoru
 • Krátké, jednoduché uvedení do provozu a parametrizace pomocí nástroje pro uvádění do provozu IMS (Inverter management system)
 • Integrovaný filtr du/dt umožňuje použití dlouhých motorových kabelů
 • Široký rozsah vstupního napětí
 • Zařízení se jmenovitým napětím 500 V a 690 V jsou vhodná pro provoz na izolovaných síťových napájecích soustavách (síťové soustavy IT)
 • Certifikace ATEX u motorů v nebezpečných zónách

Typické aplikace

 • Petrochemický průmysl
 • Energetický průmysl a inženýrské sítě
 • Systémy zkušebních stanic
 • Systémy pásové dopravy
 • Všeobecné strojní konstrukční aplikace