Rozšiřovací moduly pro bezpečnostní relé 3SK2

Bezpečnostní moduly SIRIUS 3SK1 jsou součástí bezpečnostní platformy Safety Integrated firmy Siemens obzvlášť se hodí k realizaci funkční bezpečnosti především na zařízeních, která nejsou vybavena bezpečnostní komunikací. Mohou monitorovat a vyhodnocovat:

  • Požadavek na nouzové zastavení
  • Polohu a blokovací zařízení ochranných krytů, klapek a dveří
  • 2ruční ovládání
  • Bezpečnostní podložky

V aplikacích, v nichž je kladen důraz na jednoduché řešení bez nutnosti programování s minimální pracností zapojování, představují bezpečnostní moduly SIRIUS 3SK1 efektivní a hospodárné řešení funkční bezpečnosti strojního zařízení. Bezpečnostní moduly SIRIUS 3SK1 naleznou uplatnění ve výrobní a procesní automatizaci, kde musí být chráněno zdraví, životní prostředí a samotné zařízení.

Aplikace s jedním senzorem a jedním akčním členem

V takto jednoduché aplikaci postačí pouze základní bezpečnostní modul 3SK1.
 
Aplikace s větším počtem senzorů nebo akčních členů

Modulární konstrukce SIRIUS 3SK1 nabízí jednoduché zvětšení počtu vstupů a výstupů, připojení a vzájemné propojení použitých modulů je přitom rychlé a bezchybné.