Kompaktní spoučtěče motorů SIRIUS 3RM1

Spouštění motorů s minimálními nároky na prostor

Dlouhá životnost i energetická hospodárnost

Spouštěče motorů SIRIUS 3RM1 jsou mimořádně hospodárné. Jejich jedinečnost spočívá ve využití předností polovodičových spínačů a elektromechanických kontaktů. Zatímco proces zapínání a vypínání bez opotřebení řídí polovodičové spínače, energeticky hospodárný trvalý chod motoru zajišťují kontakty. Opotřebení kontaktů i ztrátový výkon jsou tedy minimální. Spouštěče SIRIUS 3RM1 tak splňují požadavek kladený na moderní strojní zařízení: využití.

Energetická hospodárnost

Využití předností polovodičových spínačů a elektromechanických kontaktů přináší energeticky hospodárný provoz, minimální opotřebení a nižší emitované rušení.

Další informace k problematice Enegretické hospodárnosti (Energy Efficiency) a PROFIenergy najdete na stránkách: