Kompaktní spoučtěče motorů SIRIUS 3RM1

Spouštění motorů s minimálními nároky na prostor


Výroba obráběcích strojů
Spouštěče motorů SIRIUS 3RM1 se dají použít v nejrůznějších průmyslových oborech. Standardní upevnění na montážní lištu umožňuje montáž do běžných průmyslových rozvaděčů. Velmi kompaktní provedení spouštěčů dovoluje však také jejich integraci do vhodně zakrytovaných částí zařízení. Nejčastější uplatnění naleznou při výrobě obráběcích strojů.

Spouštěče SIRIUS 3RM1 slouží k rozběhu motorů do 3 kW, především v aplikacích se stísněným prostorovým uspořádáním. K typickým aplikacím patří spouštění čerpadel, ventilátorů a dmychadel.
 

Technika dopravníků
Rovněž při vyšší četnosti spouštění se můžete spolehnout na polovodičové spínače spouštěčů 3RM1. Zajímavou oblastí jsou dopravníky poháněné zpravidla několika motory současně. V tomto případě lze využít efektivní napájecí systém k rozvodu energie k jednotlivým spouštěčům.