Analogové rozšiřovací moduly SIMATIC S7-200

Přehled

Pro rozšíření S7-200 o analogové vstupy a výstupy je k dispozici několik variant analogových modulů.

Vstupní moduly jsou s napěťovými nebo proudovými rozsahy, existují i speciální vstupní moduly určené pro připojení odporových snímačů a termočlánků s různými rozsahy.

Dále je k dispozici výstupní a kombinovaný vstupně/výstupní modul.

EM 231 (vstupní)

EM 231

  • 4 analogové vstupy / 12 bitů
  • 4 analogové vstupy / 15 bitů + snímač pro měření odporů
  • 4 analogové vstupy / 15 bitů + snímač pro termočlánky
  • 8 analogové vstupy / 12 bitů
  • 4 analogové vstupy / 15 bitů + snímač pro měření odporů
  • 8 analogové vstupy / 15 bitů + snímač pro termočlánky

EM 232 (výstupní)

EM 232

  • 4 analogové výstupy / 12 bitů

EM 235 (kombinovaný)

EM 235

  • 4 analogové vstupy / 12 bitů + 1 analogový výstup / 12 bitů