Procesní plynový chromatograf MicroSAM

MicroSAMMicroSAM je nejnovější procesní plynový chromatograf společnosti Siemens, který do chromatografie v průmyslu vnáší významnou inovaci - kompaktnost. Využitím křemíkových micro-výrobních technik bylo dosaženo miniaturních rozměrů při současném zvýšení výkonu a všestrannosti.

Analytický modul obsahující všechny nezbytné prvky k separaci a detekci měřených složek plynu, který není větší než malý talíř, je integrovaný v EEx d těle s pevným závěrem.

Vlastnosti:

Typy detektorů: Tepelně-vodivostní (micro TCD)
Počet detektorů: Max. 8 TCD článků
Pece: Isothermal airless oven
Teplotní rozsahy: 60 - 165 °C