SITRANS LC 300

Kapacitní snímač hladiny pro kapaliny a pevné látky