WinCC flexible 2008

Nová verze projekčního prostředí WinCC flexible

Nejnovější verzí WinCC flexible je verze 2008. Tato verze nám přináší celou řadu nových funkcí, pomocí nichž lze vytvářet velmi výkonné vizualizační aplikace, které plně splňují veškeré požadavky trhu. Nejdůležitější informací je určitě to, že WinCC flexible 2008 bude fungovat pod operačním systémem MS Vista. Další změny přicházejí do správy uživatelů a jejich přístupových práv. Cílem je co nejvyšší zabezpečení proti vnějšímu zásahu do řídicího systému. Nově nastavit stárnutí hesla jednotlivým skupinám uživatelů. Velmi očekávanou vlastností je nastavení počtu špatných pokusů pro přihlášení uživatele, než je zařazen do skupiny, kde nemůže nic ovládat. Sledování počtu pokusů lze také úplně vypnout.

Pro zrychlení projekční práce jsou nyní k dispozici exporty proměnných, spojení na PLC a hlášení (alarmů). Projektant si vyexportuje typové objekty, ty pak velice rychle namnoží a přeadresuje v MS Excelu. Následuje zpětný import do WinCC flexible.

Zvýšení stability a rychlosti archivace dat přináší zavedení nového formátu pro archivaci s označením RDB (Runtime Data Storage). K dispozici jsou i nadále původní způsoby archivace, jako jsou textové soubory CSV a archivace přes ODBC rozhraní do databází jiných výrobců (MSQ Server, MS Access, …).

Podpora vzdáleného projektování (routing) se s nasazením WinCC flexible 2008 podstatně rozšiřuje. Dříve bylo možné se k projektovanému panelu dostat po síti pouze v případě, že inženýrská stanice i cílový panel se nacházely na komunikační sběrnici Profibus. Nyní přibývá zásadní možnost využití ethernetu. Jsou možné následující tři konfigurace. Inženýrská stanice i cílový panel jsou na ethernetu. Inženýrská stanice je na ethernetu a cílový panel je na profibusu nebo na MPI. Poslední možnou konfigurací je, že inženýrská stanice je na profibusu a cílový panel na ethernetu.

Routing

WinCC flexible je možno nasadit i jako aplikaci na PC. K tomu, aby tato aplikace fungovala, je potřeba WinCC flexible Runtime (RT). Nákup tohoto software je podmíněn volbou počtu komunikačních bodů s ovládaným PLC. V předchozích verzích byly varianty 128, 512 a 2048 bodů. Verze 2008 přináší další variantu, která povoluje až 4096 bodů. Tím se WinCC flexible posunulo do oblasti středně velkých vizualizačních systémů. Je možno vytvářet aplikace, na které bylo dříve nutné nasadit SCADA systém WinCC.