Úspora energie s elektrickými pohony

Nejefektivnější způsob šetření nákladů

Úspora energie s elektrickými pohony

Elektrické pohony spotřebují téměř dvě třetiny elektrické energie v průmyslu. Špatná zpráva v tomto ohledu zní: Ceny elektrické energie neustále rostou, což má vždy negativní dopad na výrobní náklady. Dobrá zpráva: V téměř každé společnosti existuje obrovský potenciál pro ušetření nákladů, který je třeba odhalit. Zvláště v energeticky náročných sektorech lze ušetřit až 70 % užívané energie. A dotaz zní: Jak vysoký je váš potenciál?

Kde je nejvyšší potenciál úspory nákladů?

Přechod na energeticky úsporné elektrické pohony Vám přináší okamžitou návratnost investice, zvláště:

  • V průmyslových sektorech s vysokou spotřebou energie
  • U mechanicky řízených strojů jako čerpadla, ventilátory nebo kompresory
  • U dlouhodobě provozovaných pohonů
  • V pohonech, které jsou často provozované pouze s částečným zatížením
  • V aplikacích s častým brzděním

Návratnost investice je zaručena v tom nejkratším čase, podle konkrétní aplikace například i za méně než dva roky. Při vybrání optimální technologie elektrických pohonů je zvláště důležité posouzení nákladů za celý životní cyklus.

Provozní náklady elektrických pohonů jsou obzvláště vysoké ve srovnání s jejich nákupní cenou. Zde je příklad: 97 % celkových nákladů za životní cyklus motoru je vytvořeno při provozu. A z těchto 97 % jsou často nejvyšší položkou náklady na spotřebovanou energii. V této oblasti je ukrytý enormní potenciál úspory nákladů čekající na využití.

Potenciál úspory nákladů je nevyužitý téměř v každé společnosti. Zda má být úspory dosaženo instalací kompletní nové techniky nebo modernizací té stávající, záleží pouze na Vás – musí to však být posouzeno případ od případu.

Propočtěte si potenciální úsporu nákladů pomocí aplikace SinaSave

S použitím našeho softwarového nástroje SinaSave – který je zdarma k dispozici, můžete určit úsporu nákladů a dobu návratnosti investice do energeticky úsporných motorů a frekvenčních měničů.

SinaSave je navržen tak, aby bylo možné vybírat jak z motorů pro napájení ze sítě tak pro provoz s frekvenčním měničem a regulované aplikace. Pro motory napájené ze sítě lze vypočítat úsporu nákladů a návratnost investice do našich energeticky úsporných motorů třídy IE2 (EFF1) nebo NEMA Premium ve srovnání motory dle tří scénářů. Úsporné motory lze porovnat:

  • S motory IE1 (EFF2) nebo motory EPAct
  • S individuálně zvolenými a známými motory
  • Ve větším množství známých motorů - v rozsahu analýzy provozu

SinaSave

Pro výpočet při provozu s frekvenčním měničem, bere SinaSave do úvahy všechny nezbytné provozně-systémové parametry a stejně tak hodnoty vyžadované procesem. S využitím provozně-systémových dat, zvolí SinaSave optimální pohon, spočítá cenu vhodného frekvenčního měniče a určí spotřebu energie regulovaného pohonu v porovnání se všemi dalšími alternativními koncepty.

Program SinaSave je k dispozici v záložce ke stažení.