Monitorování topného proudu

Regulace teploty galvanizační lázně

Regulace teplotyTeplota galvanizační lázně je regulována jednoduchým PID regulátorem, který měří skutečnou teplotu lázně prostřednictvím snímače teploty a řídí výkon topného tělesa analogovým výstupem. Celý proces musí být monitorován podle požadavků DIN 3440.

Požadavky:

  • výstup regulátoru teploty spojitý v rozsahu 0 až 10 V
  • splnění požadavků DIN 3440 musí být zajištěno vhodným monitorovacím relé teploty

Řešení:

  • pro tuto aplikaci se použijí polovodičové stykače 3RF23 s konvertorem 3RF2900-0EA18
  • regulaci teploty zajišťuje konvertor tím, že převádí spojitý signál 0 až 10 V z regulátoru teploty na impulzní signál, který řídí spínání polovodičového stykače
  • střída impulsního signálu a tím i doba zapnutí polovodičového stykače se mění v závislosti na hodnotě analogového signálu 0 až 10 V . Doba periody je přitom 1 s
  • Teplota galvanizační lázně je tedy regulována změnou doby zapnutí a vypnutí polovodičového stykače , např.. signálu z regulátoru ohodnotě 6 V odpovídá doba zapnutí 0,6 s a doba vypnutí 0,4 s
  • pro splnění ustanovení DIN 3440 je použito monitorovací relé teploty SIRIUS 3RS1.40/42, k němuž se připojí samostatný snímač teploty