Jednofázové polovodičové stykače

SIRIUS SC 1-fázový stykač, 45 mm Polovodičové stykače jsou – na rozdíl od polovodičových relé – připraveny k okamžitému použití. Jednoznačně definovaná zatížitelnost až do 88 A pro ohmické zátěže usnadňuje výběr přístrojů, které se vyznačují kompaktní konstrukcí a zabírají minimální prostor ve skříni rozváděče.

Součástí stykače je montážní patka, která slouží k upevnění na montážní lištu nebo šrouby na panel. Dostatečná isolační pevnost montážní patky dovoluje použití v obvodech s ochranou SELV a FELV. Pro aplikace se zvýšenou ochranou osob je chladič vybaven závitem pro uzemňovací šroub.

Polovodičové stykače SIRIUS se „spínáním v nule“ jsou vhodné pro spínání ohmických zátěží, např. topných těles. „Spínání okamžité“ se používá pro indukční zátěže, např. ventily a malé motory.

Výhody:

  • ochrana proti dotyku prstem bez příslušenství
  • různé způsoby připojení – (šroubové) třmenové svorky, (bezšroubové) pružinové svorky, kabelové oko
  • připojení řídicího obvodu odnímatelnou svorkovnicí
  • spínání v nule nebo okamžité spínání
  • použití v obvodech SELV a FELV
  • jištění při zkratu bez pojistek

Odkazy

Údaje pro výběr a objednávku v katalogu Industry Mall