Bezpečnostní relé 3SK1

Jednoduchá řešení funkční bezpečnosti

Varianta Standard

Chybí vám výstupy na bezpečnostním modulu Standard? Anebo potřebujete specifické parametry spínání? Doplňte tedy základní bezpečnostní modul výstupním rozšiřovacím modulem přesně tak, jak to vyžaduje vaše aplikace. Modulární řešení dovoluje kdykoliv rozšíření a přizpůsobení také pozdějším požadavkům. Varianta Standard se vyznačuje jednoduchým zacházením, přičemž lze zvolit provedení s reléovými nebo polovodičovými výstupy.

Stačí připojit senzory snímající požadavek na bezpečnostní funkci, akční členy a vzájemně propojit základní a rozšiřovací moduly, což jde poměrně jednoduše a rychle díky:
  • Odklápěcím krytkám s popisem svorek
  • Optimálnímu sklonu připojovacího místa svorky
Přepínače DIP zaručují snadné nastavení parametrů podle použitého senzoru.

Varianta Advanced

Přístroje Advanced mají stejné vlastnosti jako přístroje Standard, navíc poskytují rozšířený soubor funkcí a větší operativnost. Více senzorů se dá připojit, použijete-li vstupní rozšiřovací modul. Kromě toho varianta Advanced nabízí větší komfort při instalaci. Jejich vzájemné propojování vodiči není bezpodmínečně nutné. Jedinečné propojovací patice se upevní na montážní lištu a do nich se zasunou základní a rozšiřovací moduly včetně napájecího zdroje. Rychle, pohodlně s vyloučením chyb při zapojování.

Bezpečnostní moduly Advanced umožňují také uvedení zařízení do bezpečného stavu podle požadavků řídicí funkce nouzové zastavení kategorie 1, tedy odpojení od přívodu energie se zpožděním, protože mají pohodlné nastavitelné zpoždění na čelním panelu přístroje.

Výstupní rozšiřovací modul 4RO

Chybí Vám u základního modulu bezpečnostní výstupy? Použijte výstupní rozšiřovací modul se 4 reléovými výstupy (4RO), jejichž zatížitelnost je 5 A pro střídavé i stejnosměrné spínané napětí.

Výstupní rozšiřovací modul 4RO

Hledáte specifické parametry spínání? Využijte zvýšenou spínací schopnost 3 bezpečnostních výkonových reléových výstupů, jejichž zatížitelnost je 10 A pro střídavé i stejnosměrné spínané napětí.

Stejné rozšiřovací moduly se dají použít pro základní moduly Standard i Advanced.

Vstupní rozšiřovací modul

Potřebujete monitorovat a vyhodnocovat více senzorů snímajících požadavek na bezpečnostní funkci? Nemusíte instalovat další základní bezpečnostní modul Advanced, stačí pouze vstupní rozšiřovací modul.

Napájecí zdroj

Napájení až 6 modulů – základního, vstupního nebo výstupního rozšiřovacího modulu – napětím DC 24 V vyřeší systémový napájecí zdroj 110 až 240 V AC/DC.