Projektování

Výběr 3fázového polovodičového stykače

Příklad

Tři 1fázová topná tělesa o výkonu 4 kW zapojená do trojúhelníka v 3fázové síti 400 V mají být zapínána polovodičovým stykačem řízeným ve všech třech fázích.

Polovodičový stykač má být upevněn v rozváděči na montážní lištu (samostatná montáž). Maximální teplota okolí v rozváděči je 40 °C.

  1. Proud zátěží (= fázový proud) je 3fázové síti;
    I = P / (U x √3);
    I = 3 x [4000 W / (400 V x 1,73)] = 17,3 A ,
  2. Zvolíme tedy provedení 3RF2420 s jmenovitým proudem 20 A.

Charakteristika

V nomogramu vztyčíme svislou přímku (1) pro danou teplotu okolí (40 °C), která protne křivku "maximální hodnoty tepelného proudu“. Z tohoto průsečíku pak vedeme vodorovnou přímku (2) a v průsečíku s osou „y“ odečteme hodnotu dovoleného pracovního proudu (20,5 A) pro příslušnou teplotu

Závěr

Polovodičový stykač 3RF2410 může být při teplotě 40 °C zatěžován proudem 20,5 A, proto je volba stykače správná.