Simatic S7-1200: Signální moduly

Rozšiřte CPU o další I/O

Modulární design S7-1200 vám umožňuje rozšířit počet I/O přidáním signálové karty nebo signálového modulu.

Optimální nastavení

Se signálovými moduly, které můžete připojovat podle potřeby vaší aplikace, efektivně přizpůsobíte CPU S7-1200 daným požadavkům na počet I/O. Moduly poskytují 8, 16 a 32 I/O kanálů.

Flexibilita

V případě budoucího rozšíření aplikace o další I/O, můžete centrálu rozšířit jedním z těchto modulů. Aktualizace programu a hardwarové konfigurace v TIA Portálu je následně otázkou chvíle.

Signálové karty

Signálové karty jsou připojeny přímo na čelní stranu CPU. Můžete je využít tam, kde již není místo pro rozšíření pomocí signálových modulů a je potřeba max. 4 I/O.

Každé CPU S7-1200 může být rozšířeno jednou kartou.

Fyzické rozměry CPU zůstávají stejné.

Nabídka karet je od digitálních vstupů, výstupů po analogové verze.

Digitální moduly

Digitální moduly slouží jako doplněk integrovaných I/O na základní jednotce.

  • Pro flexibilní úpravu počtu I/O a jsou k dispozici moduly ve velikostech 8,12 a 24 kanálů I/O.
  • Pro následné rozšíření centrály o další vstupy je možné připojit další moduly. Úprava hardwarové konfigurace a programu v TIA Porálu je velice jednoduchá.

V nabídce je 12 různých modulů:

  • Digitální vstupní modul SM 1221 - Modul pro vstupy 24 V DC
  • Digitální výstupní modul SM 1222 - Modul s 24 V DC výstupy, relé výstupy
  • Digitální kombinovaný modul SM 1223 - Poskytuje kombinaci vstupů a výstup

Analogové moduly

Analogové vstupy pro S7-1200

SM 1231 analogový vstupní modul převádí analogové vnější signály na vnitřní digitální signály S7-1200.

  • Krátká doba převodu na digitální hodnotu.
  • K dispozici jsou přesné analogové karty se 14-bitovým rozlišením.

RTD-Modul 1231

Tento modul vám umožňuje měření teploty s velkou přesností pomocí odporových senzorů. Jsou podporovány všechny standardní odporové senzory, připojitelné přímo do modulu bez dalších převodníků.

Termočlánkový modul SM 1231

Modul vám umožňuje přesné měření teploty pomocí termočlánkových senzorů. Připojit je možné termočlánky následujících typů: J, K, T, E, R, S a N. Pro maximální možnou přesnost měření by měl být modul umístěn do místa s nízkým rozsahem kolísání teplot.

Kombinovaný modul SM 1234

Kombinovaný modul poskytuje kombinaci vstupů a výstupů při malých rozměrech.

Bezpečnostní moduly

Digitální bezpečnostní moduly I/O mají stejné rozměry jako standardní rozšiřující moduly a navíc splňují bezpečnostní standard EN 61508.

Jsou navrženy pro použití v bezpečnostních úlohách až do úrovně SIL 3 podle EN 62061 a PL e podle ISO 13849.