Záběrový proud motorů IE3

Dříve nebylo nutné se tolik příliš starat o chování při spouštění motoru, ale nová generace energeticky úsporných motorů IE3 často vyžaduje změnu v myšlení: motory IE3 se vyznačují vyššími zapínacími proudy a mají jiné dynamické chování. To je potřeba při přechodu na IE3 vzít do úvahy.
Motory IE3 spotřebovávají při nezměněném výkonu méně energie, ale enormně vzrůstá nárazový zapínací proud. Naopak dlouhé vedení mezi zdrojem energie a motorem může působit tlumením na tento zapínací proud. Obecně také platí, že čím je výkon motoru vyšší, tím je změna zapínacího proudu menší. Zde je vidět, že při přechodu na IE3 je potřeba vzít do úvahy hodně faktorů.

Elektrické a dynamické chování motoru ovlivňuje mnoho různých faktorů a přechod na IE3 sebou nese značné změny v této oblasti. Některé z nich jsou v důsledku změn charakteristik konstrukce motorů, jiné jsou závislé na jednotlivých provozních podmínkách. V každém případě krok k IE3 vyžaduje důkladné zkoumání.

Infografika

IE3 znamená také změněné chování motoru.

Otevřít