Převodník SITRANS F M TRANSMAG 2

Převodník magneticko-indukčního průtokoměru pro senzory typu Sitrans F M 911/EAktuální kurz:

Od 1. října 2010 přešla společnost Siemens, s.r.o. na nový přepočet kurzu EUR na CZK, a to na kurz vyhlášený ČNB předchozí pracovní den.