Převodník SITRANS F M TRANSMAG 2

Převodník magneticko-indukčního průtokoměru pro senzory typu Sitrans F M 911/E

SITRANS F M Transmag 2Převodník magneticko-indukčního průtokoměru Transmag 2 s technologií pulzního střídavého pole je určen pro náročné aplikace.

Vysoký odstup signál/šum poskytuje přesné informace o skutečném průtoku. V porovnání se stejnosměrným polem generuje technologie střídavého proudu mnohem silnější magnetické pole v senzoru, a proto je měření velmi přesné i v případě médií s vysokou koncentrací pevných částic nebo nízkou vodivostí.

Vlastnosti:

  • mikroprocesorem řízený převodník pro střídavé elektromagnetické pole
  • podsvětlený alfanumerický displej, 2 x 16 znaků + 4 konfigurační tlačítka
  • měření průtoku kapalin s vodivostí ≥ 1 µS/cm
  • všechny vstupy a výstupy galvanicky oddělené
  • přístrojová skříň z hliníku, krytí IP 67

Technická charakteristika:

Přesnost: 0,25 % aktuálního průtoku (při rychlosti proudění 0,5 až 10 m/s)
Výstupy: proudový 0 / 4 až 20 mA, max. 600 Ω
digitální / impulsní:
 - aktivní 24 V DC, 24 mA, Ri = 170 Ω
 - pasivní otevřený kolektor, max. 30 V DC, max. 200 mA
reléový
Napájení: 100-250 V stř., 50/60 Hz
Komunikace: HART, Profibus PA