Jednofázová polovodičová relé 22,5 mm

Vstřikovací stroj na výrobu plastů

Vstřikovací strojTeplota jednotlivých topných zón vstřikovacího stroje musí být udržována s předepsanou tolerancí, aby byla zajištěna stabilita výrobního procesu a požadovaná kvalita výrobků. Konstantní teplota se udržuje neustálým zapínáním a vypínáním topných těles. Elektromechanické spínací přístroje mají při této vysoké četnosti spínání velmi krátkou životnost.

Požadavky:

 • dlouhá životnost při vysoké četnosti spínání
 • konstrukční řešení na společném chladiči, které je cenově přijatelné a nezabírá příliš místa v rozváděči
 • standardní způsob připojení pro průmyslové rozváděče (napájení shora, zátěž zdola)
 • schvalovací značka UL pro export do USA
 • maximální proud zátěží 23 A
 • monitorování jednotlivých topných zón

Řešení:

 • pro uvedené požadavky jsou vhodná 1fázová polovodičová relé 3RF2130 s maximální zatížitelností 30 A (při adekvátním chlazení), široká 22,5 mm
 • alternativou jsou 3fázová polovodičová relé 3RF2230, která pomohou ušetřit další místo v rozváděči. Přitom mohou být spínány např. 3 zátěže připojené k 3fázové napájecí síti jen jediným polovodičovým relé širokým 45 mm
 • montáž relé na společný chladič
 • polovodičové spínače neobsahují žádné pohyblivé části, které podléhají opotřebení a mají proto téměř neomezenou životnost
 • Všechny polovodičové spínače 3RF2 mají schvalovací značku UL a mohou být tedy používány na americkém trhu
 • Polovodičová relé 3RF21 mohou být (také dodatečně) osazena moduly doplňkových funkcí 3RF29 - např. požadovaným monitorováním obvodu zátěže

Balicí stroj

Balicí strojTyto stroje balí potraviny, farmaceutické a průmyslové produkty. Fólie se nejprve odvíjí a je vtahována ve vakuu do vyhřívané formy, v níž je vytvořeno dno obalu. V následujícím kroku se na dno vkládá výrobek, který má být zabalen a ve vakuu nebo v ochranné atmosféře se krycí fólie spojí svárem ke dnu. Teplota vyhřívané formy je regulována neustálým zapínáním a vypínáním topného tělesa.

Požadavky:

 • dlouhá životnost při vysoké četnosti spínání
 • konstrukční řešení na společném chladiči, které je cenově přijatelné a nezabírá příliš místa v rozváděči
 • standardní způsob připojení pro průmyslové rozváděče (napájení shora, zátěž zdola)
 • schvalovací značka UL pro export do USA
 • maximální proud zátěží 20 A
 • jištění při zkratu jističem vedení
 • monitorování jednotlivých topných zón

Řešení:

 • pro tuto aplikace se použijí 1fázová polovodičová relé 3RF2170 s maximální zatížitelností 70 A (při adekvátním chlazení), široká 22,5 mm
 • při proudu zátěží 20 A mohou být tato relé chráněna proti zkratu běžným instalačním jističem 20 A s charakteristikou B
 • montáž relé na společný chladič
 • polovodičové spínače neobsahují žádné pohyblivé části, které podléhají opotřebení a mají proto téměř neomezenou životnost
 • Všechny polovodičové spínače 3RF2 mají schvalovací značku UL a mohou být tedy používány na americkém trhu
 • Polovodičová relé 3RF21 mohou být (také dodatečně) osazena moduly doplňkových funkcí 3RF29 - např. požadovaným monitorováním obvodu zátěže