LOGO! Manuál

Řešené příklady (anglicky)

 • Řízení a zabezpečení pásového dopravníku Ve výrobní lince je dopravník, jehož rychlost je třeba plynule řídit. Dále je třeba zajistit, aby byl dopravník vypnut v případě, že zpomalí...
 • Řízení hladiny kapaliny v kádi V procesu je káď, ve které je nutno udržovat konstantní hladinu kapaliny. Z kádě je ovšem nerovnoměrně vypouštěna kapalina, což způsobuje proměnný pokles hladiny...
 • Míchání směsi řízené rampou Míchací zařízení je nutno rozbíhat plynule. Skokové zapnutí motoru by mohlo motor spálit kvůli zatížení. V kádi se ovšem mohou připravovat 4 různé tekuté směsi...
 • Reléové řízení teploty ve skladu Ve skladu je třeba udržovat konstantní teplotu pomocí teplometu. Požadovaná teplota je 30 °C a přípustné kolísání teploty je +-6 °C. K dispozici je čidlo teploty Pt100, které je kompatibilní se systémem LOGO!...
 • Kontrola synchronizace otáček navijáků Navíječka sestává ze dvou navíjecích cívek, jejichž otáčky je třeba synchronizovat. Povolená odchylka otáček daná pružností navíjeného materiálu je 0,5 % maximálních otáček. Poloměr disku prvního navijáku je 10 cm, poloměr disku druhého navijáku je 25 cm...
 • Zavlažování rostlin ve skleníku Zavlažování rostlin ve skleníku má být řízeno pomocí LOGO!...
 • Řízení pásových dopravníků Pomocí LOGO! mají být řízeny tři pásové dopravníky na dopravu dílů...
 • Osvětlení výkladní skříně Pomocí LOGO! má být automaticky osvětlována výkladní skříň...
 • Zvonění ve škole Ve škole je zvonek řízen pomocí LOGO!. Zvonek má zvonit v určených časech po dobu 2 sekund (začátek vyučování, přestávky a konec vyučování).
 • Hlídání parkovacích míst Na parkovišti je k dispozici určitý počet parkovacích míst pro osobní automobily. Vjezdový signál se má automaticky změnit ze zeleného na červený, jsou-li všechna parkovací místa obsazena. Pokud se některé místo uvolní, je základním postavením vjezd opět povolen.
 • Vnější osvětlení Pomocí LOGO! má být řízeno vnější osvětlení budovy. Při tom se rozlišuje hlavní a vedlejší osvětlení v ručním nebo automatickém provozu. Hlavní osvětlení je v nastaveném čase vždy zapnuto, zatímco vedlejší osvětlení se zapíná jen v určitém čase, kdy dá signál hlídač pohybu. Osvětlení je zapnuto jen při setmění.
 • Řízení rolet Pomocí LOGO! mají být řízeny rolety obytného domu. Přepínačem je možno zvolit ruční nebo automatický provoz. V závislosti na času, setmění a dni jsou rolety automaticky zavírány nebo otvírány.
 • Vnější a vnitřní osvětlení obytného domu Pomocí LOGO! je řízeno vnější a v vnitřní osvětlení obytného domu. Při tom má být v době nepřítomnosti obyvatel nebo po setmění hlášeno přiblížení osob. Hlídačem pohybu a přes kontakt poplašného zařízení se vnitřní a vnější osvětlení domu rozsvítí.
 • Osvětlení tělocvičny Pomocí LOGO! je řízeno osvětlení tělocvičny a šatny ve škole. Poněvadž je večer tělocvična pronajímána různým sportovním klubům, je pomocí LOGO! realizováno i nucené vypnutí osvětlení, aby doba užívání nebyla překračována. Centrálním vypínačem může být osvětlení zcela nezávisle zapínáno a vypínáno.
 • Stejnoměrné vytížení tří spotřebičů Pomocí LOGO! je realizováno skupinové zapojení tří spotřebičů stejného druhu. Z těchto tří spotřebičů musí být zapnuty vždy dva. Pro zajištění stejnoměrného opotřebení všech spotřebičů je třeba všechny tři střídavě zapínat a vypínat. Každý spotřebič má poplachový výstup, který je připojen na společnou poplachovou sběrnici. Pokud některý ze spotřebičů hlásí poruchu, je vypnut a dva zbývající jsou v provozu.
 • Stupňové spínání např. ventilátorů Pomocí LOGO! má být realizováno přepínání 4 výkonových stupňů ventilátorů.
 • Řízení posloupnosti zapínání kotlů Pomocí LOGO! má být zajištěno, aby nemohly čtyři plynové kotle současně naběhnout. Pomocí řídicího termostatu je povolen náběh kotlů.
 • Řízení několika dvojic čerpadel s centrálním ovládáním Pomocí LOGO! jako podružného systému, má být řízeno několik dvojic čerpadel. Centrální obsluhu ve velíně přebírá SIMATIC S7-200 jako řídicí systém s připojeným TD 200 pro indikaci hlášení pro jednotlivé dvojice čerpadel.
 • Hlídání doby použití, např. u solárních zařízení Pomocí LOGO! má být zajištěno, aby spotřebič mohl být zapnut jen po určitou dobu. Je-li nastavená doba překročena, LOGO! spotřebič automaticky odpojí. To je velmi užitečné např. u solárních zařízení, neboť se tím zamezí hlubokému vybíjení.
 • Řízení plnícího zařízení sila LOGO! je nasazeno na řízení a hlídání plnícího zařízení sila. Sila jsou plněna z nákladních aut vápnem nebo cementem pomocí plnící hadice.