Procesní řídicí systém SIMATIC PCS7

Moderní modulární řídicí systém s otevřenou architekturou

Plně Integrovaná Automatizace (TIA) nabízí ucelenou řadu projektů a systémů pro automatizační řešení. Díky své unikátní homogennosti TIA velmi přispívá k optimalizaci procesů a snížení celkových nákladů na vlastnictví. TIA umožňuje optimalizaci všech výrobních postupů v rámci celého podniku – včetně úrovně ERP (Enterprise Resource Planning), úrovně MES (Management Execution System) a řídicí úrovně, až po polní úroveň. Tato vertikální jednotnost s redukovaným počtem rozhraní zabezpečuje maximální transparentnost na všech úrovních.

Moderní řídicí systém SIMATIC PCS 7 je významnou komponentou konceptu TIA. Nabízí modulární, otevřenou architekturu, připojitelnost do podnikové sítě, výkonné základní technologie, vybrané standardní hardwarové a softwarové komponenty z rodiny moderních produktů SIMATIC, a také složité řídicí funkce. Tyto komponenty jsou otevřené, a proto mohou být snadno s minimálním úsilím v budoucnu rozšířeny a inovovány, díky využití dlouhodobě stabilních rozhraní. SIMATIC PCS 7 tvoří homogenní a jednotný systém s typickými vlastnostmi procesního řízení. Tyto vlastnosti získávají stále více na důležitosti.