Produkty a systémy

Produktové portfólio divize Digital Factory & Process Industries and Drives

  • Ucelené portfolio průmyslových automatizačních systémů: programovatelné automaty, průmyslový software, programovací přístroje, vizualizační software i hardware, řízení na bázi PC.
  • Komplexní řešení Vašich pohonů. Motory, frekvenční měniče, generátory, mechanické pohony, pohony pro dynamicky náročné aplikace.
  • Spínací přístroje pro rozvod energie, spotřebičové vývody, skříně a klimatizace pro průmyslové rozváděče, nízkonapěťové zorvaděčové systémy.
  • ALPHA, BETA, GAMMA a nebo DELTA - elektrická instalace od A do Z.
  • Řešení pro přenos, rozvod a ovládání silnoproudé části elektrické sítě. Rozváděčové skříně, přípojnicové systémy.
  • Přístroje pro analýzu kapalin a plynů, měření hladiny, průtoku, teploty a tlaku. Plynové chromatografy, procesní spektrometry, pozicionéry, regulátory, vážicí systémy a zapisovače.
  • Rodina SIMATIC Sensors zahrnuje snímače pro bezdotykové vyhodnocování polohy, bezpečnostní snímače, RFID systémy a systémy strojového vidění.
  • Prvky pro snadné a bezpečné propojení všech komponent v aplikaci.