Základní moduly SIRIUS 3RK3

Jádro modulárního bezpečnostního systému

Základní modul je jádrem modulárního systému. Podle hodnot načtených ze vstupů řídí spínání výstupních obvodů a prostřednictvím rozhraní DP-Interface komunikuje s řídicím systémem v síti PROFIBUS-DP. Zpracovává zároveň bezpečnostní řídicí program pro danou aplikaci. Pokud je vhodně parametrován, může fungovat jako samostatná jednotka bez dalších rozšiřovacích modulů. Varianty MSS podporující bezpečnostní protokol ASIsafe (MSS ASIsafe Basic, MSS ASIsafe extended a MSS Advanced) mají rozšířený soubor bezpečnostních funkcí, liší se pouze počtem bezpečnostních a standardních vstupů a maximálním dovoleným počtem rozšiřovacích modulů. V jedné síti AS-Interface může být provozováno několik MSS, přitom je možná výměna bezpečnostních signálů mezi jednotlivými MSS prostřednictvím sítě AS-Interface.

Příklad konfigurace SIRIUS MSS 3RK3 v síti AS-Interface

MSS Basic

Vlastnosti:

 • 8 bezpečnostních vstupů
 • 1 redundantní reléový (bezpotenciálový) výstup
 • 1 redundantní polovodičový výstup
 • Základní soubor bezpečnostních funkcí
 • Max. 7 rozšiřovacích modulů
 • Cyklická výměna dat až 32 Bit

MSS Advanced

Vlastnosti:

 • 8 bezpečnostních vstupů
 • 1 redundantní reléový (bezpotenciálový) výstup
 • 1 redundantní polovodičový výstup
 • Max. 9 rozšiřovacích modulů
 • Rozšířený soubor bezpečnostních funkcí
 • Monitoruje bezpečnostní slavy v síti AS-Interface
 • Podporuje distribuované bezpečnostních signály v protokolu ASIsafe
 • Max. 38 lokálních redundantních výstupů
 • Až 12 distribuovaných výstupů ASIsafe
 • Cyklická výměna dat až 64 Bit

MSS ASIsafe basic

Modul 3RK3 ASIsafe Basic je konstruován jako bezpečnostní monitor v provedení Basic. Monitoruje bezpečnostní účastníky (slave) v síti AS-Interface, vyhodnocuje a zpracovává vstupní bezpečnostní i standardní signály a uvádí akční členy strojního zařízení do bezpečného stavu prostřednictvím lokálních a distribuovaných výstupů (ASIsafe).

Vlastnosti:

 • Podporuje řešení ASIsafe local
 • 2 bezpečnostních vstupy, 6 standardních vstupů
 • 1 redundantní reléový (bezpotenciálový) výstup
 • 1 redundantní polovodičový výstup
 • Rozšířený soubor bezpečnostních funkcí
 • Monitoruje bezpečnostní slavy v síti AS-Interface
 • Podporuje distribuované bezpečnostních signály v protokolu ASIsafe
 • Max. 2 lokální redundantní bezpečnostní výstupy
 • Až 8 distribuovaných výstupů ASIsafe

MSS ASIsafe extended

Vlastnosti:

 • Podporuje řešení ASIsafe local
 • 4 bezpečnostních vstupy, 4 standardních vstupy
 • 1 redundantní reléový (bezpotenciálový) výstup
 • 1 redundantní polovodičový výstup
 • Max. 2 rozšiřovací moduly
 • Rozšířený soubor bezpečnostních funkcí
 • Monitoruje bezpečnostní slavy v síti AS-Interface
 • Podporuje distribuované bezpečnostních signály v protokolu ASIsafe
 • Max 10 lokálních redundantních výstupů
 • Až 10 distribuovaných výstupů ASIsafe