Polovodičové spínače pro spínání motorů

SIRIUS SC - spouštěče motorů3fázové polovodičové stykače se používají např. v průmyslových dopravníkových systémech a slouží k přímému spouštění a reverzaci malých pohonů. Spínají rovněž bezhlučně, a proto se hodí do „tichých“ provozů.

Protože jsou kompatibilní s ostatními přístroji modulárního systému SIRIUS, nechají se z nich sestavit kompaktní „polovodičové“ motorové vývody obdobně jako v případě elektromechanických stykačů. Vývody hlavního obvodu jsou provedeny a uspořádány tak, že mechanické a elektrické propojení s jističem k ochraně motoru (SIRIUS 3RV) zajistí standardní příslušenství. Kromě toho se dají realizovat motorové vývody s pojistkami – elektronické jisticí nadproudové relé chránící motor při přetížení se instaluje na polovodičových stykač stejným způsobem jako na elektromechanický stykač.