Převodníky analogových signálů

Převádějí a galvanicky oddělují standardní i nestandardní analogové signály