Systémy pro power management

Redukce provozních nákladů a zvýšení dostupnosti zařízení

Power managementSoftwary pro power management SIMATIC WinCC powerrate a SIMATIC PCS7 powerrate vytvářejí základ pro kontinuální proces zvyšování komplexního vědomí o tocích energií a nákladech. Tato transparentnost systému umožňuje přiřazení nákladů na energie, analýzy nákladů a prevenci zátěžových špiček pomocí řízení odběru. Tento software současně zvyšuje dostupnost systému.

Výhody:

 • Redukce provozních nákladů
  zvýšením transparentnosti toků energie od napájení ke spotřebiteli
 • Zvýšení dostupnosti systému
  např. včasnou detekcí kritických stavů systému
 • Parametrizace místo programování
  rychlý a snadný engineering díky předprogramovanému, systémově-testovanému řešení kombinovaného s výhodami otevřeného světa SIMATIC

Vytvoření transparentnosti rozvodů energie:

 • Všechny zaznamenané měřené veličiny (např. proud, plyn, voda, teplo) vztažené k rozvodu energie mohou být zobrazeny online na obrazovce.
 • Pomocí jednopólového schématu lze monitorovat na první pohled všechny stavy jističů.
 • Poruchy lze využitím záznamů aktuálních poruchových událostí rychle odstranit.
 • Měřené hodnoty nejsou pouze online zobrazovány, ale také ukládány jako průměrné hodnoty.
 • Diagram zatížení ukazuje všechny průměrné hodnoty, porovnává tyto hodnoty na základě definovaných period a normalizuje je v souladu se specifickými měřítky.
 • Oba softwary nabízejí nejčastěji žádaná vyhodnocení ve formě různých standardních reportů k odhalení potenciálů úspor.
 • Add-on (doplněk) WinCC pro zajištění větší transparentnosti odběru energie vašich zařízení. Data o spotřebě se zaznamenávají, vizualizují a ukládají ve standardním archivu WinCC pro další vyhodnocování.
 • Multifunkční měřicí přístroj ke zjišťování a zobrazování více než 50 měřených veličin rozvodů energie, jako např. napětí, proudy, výkony, práce, účiník, také s min., max. a středními hodnotami. K integraci do nadřazených systémů power managementu lze použít volitelný rozšiřovací modul PROFIBUS DP.
 • Multifunkční měřicí přístroj SENTRON PAC4200 uspokojí zvýšené nároky. S jeho funkcemi záznamu a dalšími komfortními funkcemi poskytuje důležité měřené údaje k vyhodnocení stavu zařízení a kvality elektrické sítě.