Výhody PROFINETu: Efektivita

Větší efektivita dovoluje optimální využití zdrojů