Rozšiřovací moduly LOGO!

Pro základní modul LOGO! existuje široké spektrum rozšiřovacích modulů, které ještě zvyšují již tak široké možnosti samotného LOGO!

Jaké rozšiřovací moduly jsou k dispozici? Digitální moduly nabízíme pro různá napětí, buď s čtyřmi vstupy/výstupy nebo osmi vstupy/výstupy.

Analogové moduly jsou nabízeny pro napětí 24V (některé pro 12V). Jsou vybaveny dvěma analogovými vstupy nebo dvěma vstupy Pt100 či dvěma analogovými výstupy.

LOGO! Dále nabízí dva komunikační moduly, a to pro komunikaci s AS-Interface a EIB/KNX.