Správa sítě

Plánování, monitoring a správa sítí

Termín správy sítě se používá pro popis funkcí a komponent pro plánování, monitoring a správu sítí. SINEMA Server a SNMP OPC server jsou určeny pro dlouhodobou správu sítí průmyslového Ethernetu. TAP může být použit v kombinaci s BUS ANALYZER AGENTem a příslušným softwarem pro velmi detailní analýzu exportovaných dat.

Pro vzdálenou správu přes Intenret je nově k dispozici platforma
Sinema Remote Connect.