Rozhraní AS-Interface pro kompaktní vývody 3RA6

Začlenění do průmyslové automatizace prostřednictvím AS-Interface