Kapacitní

Produktové kontaktní měření hladiny kapalin, pevných látek, rozhraní a pěny, často za extrémních tlaků a teplot.