PLC SIMATIC S7-400

Nejvýkonnější programovatelný automat pro nejnáročnější automatizační úlohy

Simatic S7-400Průmyslový řídicí systém SIMATIC S7-400 (obr.) je určen především pro náročnější automatizační úlohy velkého rozsahu. Jeho doménou jsou zejména velké výrobní celky navazující na celopodnikové řízení zdrojů a systémy pro sběr, archivaci a zpracování technologických dat, jež jsou typické např. pro energetiku, farmacii, chemii, potravinářský průmysl apod. Nižší řady PLC (S7-300; C7; S7-200) předčí svou modularitou a výkonností.

Charakteristickými vlastnostmi této řady jsou:

Multicomputing

– tj. provoz více než jedné CPU v centralizované konfiguraci řídicího systému; výhod je několik, např. možnost rozdělit výkon podle technických funkcí, jako jsou řízení, početní operace nebo komunikace, které lze tímto způsobem navzájem oddělit a přiřadit je samostatným CPU; každá z těchto CPU může mít dále připojeny vlastní lokální v/v a může zpracovávat vlastní program, nebo je možné jednu CPU vyčlenit na zpracování časově kritických úloh, jinou na běžné úlohy apod.; v režimu multicomputing pracují všechny CPU jako jedna CPU, tzn. jestliže se jedna CPU zastaví, zastaví se současně i všechny ostatní. Synchronizační funkce umožňují koordinovat všechny činnosti „rozdělené“ CPU pro každou instrukci zvlášť.

Izochronní režim

– tj. stručně řečeno časová synchronizace procesoru a vzdálených periferií po sběrnici PROFIBUS; díky přesnému taktování lze spolehlivě obsluhovat i rychlé procesy; pro úlohy z oblasti řízení pohybu, měření a regulace je k dispozici řada komponent, které izochronní režim podporují.

Možnost změny konfigurace za chodu (CiR)

– tj. možnost výměny modulů či změna jejich parametrů za provozu systému; díky této systémové funkci lze bez jakýchkoliv negativních dopadů na provozované technologické zařízení za plného provozu připojit nové senzory či akční členy. Není-li třeba provoz a výrobní zařízení zastavovat a poté znovu spouštět pokaždé, když se mění hardware, je možné velmi pružně reagovat na změny v procesu a velmi snadno jej různým způsobem optimalizovat. Značně se tak zkracuje doba potřebná k vykonání servisního zásahu a klesají náklady spojené s přerušením výroby. Distribuované sestavy v/v (tzv. slaves, řízené jednotky na sběrnici PROFIBUS-DP, popř. PROFIBUS-PA) i jednotlivé moduly v/v v systémech ET 200M lze přidávat a odebírat a přiřazovat jim nové parametry (např. vybrat jiné hranice přerušení apod.).

K návrhu a rychlé konfiguraci či srovnání jednotlivých variant při sestavování ŘS vám může posloužit SIMATIC Konfigurátor.

  • SIMATIC konfigurátor: manuál
  • SIMATIC konfigurátor: manuál
  • Manuál nástroje pro konfiguraci a rychlý výběr komponent programovatelných automatů SIMATIC S5/S7. SIMATIC konfigurátor je součástí katalog CA01.
  • 1,2 MB Velikost:  Verze: 2004,  Jazyk: CZ