Simatic S7-1200: Integrované technologie

Integrované funkce pro čítání, měření, řízení a kontrolu pohonů dělají z S7-1200 vysoce univerzální systém, použitelný téměř pro každou automatizační úlohu.

PID regulace

Simatic S7-1200 nabízí integrované kompaktní regulátory: Obecně použitelný PID regulátor pro akční prvky se spojitým nebo PWM řídícím signálem, krokové řízení a regulátor pro topné a chladící procesy.

Regulátory jsou konfigurovány pomocí technologických objektů v
Simatic STEP 7 Basic / Professional.

Všechny regulátory umožňují několik stupňů automatického ladění pro nastavení optimálních parametrů. Automatické ladění můžete po celou dobu sledovat pomocí integrovaného grafického zobrazení trendů.

Regulátory v S7-1200 a S7-1500 jsou shodné, umožňují tak jednoduchou přenositelnost mezi systémy.

Technologie: AT1 - Jednoduché PID nastavení

Díky jednoduchému ladění PID můžete snadno a rychle nastavit parametry regulátoru.

Otevřít animaci

Technologie: AT2 - Použití a vizualizace PID

Možnost jednoduše naprogramovat a vizualizovat PID vám zjednodušuje zanesení řídící smyčky do vašeho procesu.

Otevřít animaci

Řízení pohonů

Simatic S7-1200 nabízí funkci polohování pro řízené a polohově řízené osy. To umožňuje krokovým motorům, frekvenčním měničům nebo servo pohonům přijímat řídící signál z S7-1200 přes integrovaný pulzní výstup, analogový výstup nebo PROFINET/PROFIBUS. Inkrementální enkodéry můžete vyčítat pomocí integrovaného vysokorychlostního čítače.

Další funkce jsou například absolutní a relativní pohyb, referenční / průběžný mód a pohybové profily pro krokové motory. Všechny funkce jsou snadno použitelné ve spolupráci s PLCopen Motion Control funkčními bloky.

Technologie: AT7 - Jednoduché nastavení pohonů

Technologie vám umožňuje konfigurovat pohybové profily pro testování vašich pohonů namísto nastavování lineárních os programováním.

Otevřít animaci

Vysokorychlostní vstupy a výstupy

S7-1200 je vybavena vysokorychlostními čítači až do frekvence 1 MHz. To vám umožňuje připojení inkrementálních enkodérů, rychlou detekci údálostí nebo měření frekvence.

Vysokorychlostní výstup může pracovat jak v módu frekvenčního výstupu (PTO- Pulse train output) tak v módu pulzně šířkové modulace (PWM)

TRACE

Všechna CPU podporují funkcionalitu TRACE. Programy tak mohou být přesně diagnostikovány a optimalizovány.

Otevřít animaci