Milltronics Tilt switch

Milltronics Tilt switchElektromechanický náklonový snímač určený pro limitní detekci sypkých látek v zásobnících nebo na pasových dopravnících.