Software SIMARIS sketch

Rychlé plánování přípojnicového rozvodu

Přípojnicový systém Sivacon 8PS spolehlivě přenáší a distribuuje energii v budovách a průmyslových provozech. Bezpečně přenáší elektrickou energii k zařízením a pracovištím. S novým softwarovým nástrojem Simaris sketch můžete jednoduše a rychle přípojnicové systémy naplánovat a konfigurovat.

  • Rychlé zobrazení tras a celých projektů
  • Rychlé intuitivní ovládání
  • Možnost kombinovat všechny přípojnicové systémy
  • 3-D vizualizace
  • Možnost exportu kusovníku s grafikou do Excel formátu

Navržení tras softwarem Simaris sketch

Když velké množství výkonu musí být rozvedeno do mnoha míst spotřeby a to jak v průmyslových aplikacích nebo stavebnictví, přípojnicový systém Sivacon 8PS nabízí účinné, spolehlivé a bezpečné řešení.

Přesné navržení systémů s patřičnou geometrickou koordinací přípojnicových tras s ohledem na členění stavby, vytváří naši specialisti s využitím AutoCAD nadstavbového nástroje. S jejich podporou naplánujete přesné rozvržení distribučních tras nebo připojení transformátorů. Vizuálně přitažlivé 3D prezentace pomáhají projektantům, architektům instalačním firmám navrhnout vhodnou linii trasy objektem. Body spotřeby a lokální podmínky jako jsou požární úseky jsou uvažovány spolu se specielními požadavky na funkční integritu v případě požáru.

SIMARIS sketch Ve fázi plánování SIMARIS sketch pomůže k nutným rozhodnutím vizualizací
přípojnicových tras.

SIMARIS sketch – efektivní 3D plánování

Ve fázi projektování nebo plánování je často nutné uvažovat s přípojnicovým rozvodem jako důležitou součástí pro finální rozhodování. S novým “Simaris sketch” softwarovým nástrojem je navrhování přípojnicových tras rychlé a intuitivní. Je možné navrhovat jak systémy BD01, BD2, a LD tak i nový vysoce výkonný systém LI.

Program Simaris sketch si můžete stáhnout z našich stránek zdarma bez registrace a instalovat na vašem PC. Díky jednoduchému intuitivnímu ovládání můžete naplánovat a vizualizovat optimální variantu tras.Trasy přípojnic mohou být posléze kdykoli jednoduše změněny nebo rozšířeny dle potřeby projektu nebo zákazníka. Můžete navrhnou i kombinaci systémů SIVACON 8PS. Navíc prvky konstrukce a potřebné tvary přípojnicových dílců vybíráte přímo z 3D knihovny. Též můžete modifikovat přichystané modely projektů. Pro další zpracování je možné návrh exportovat do Excel formátu.

SIMARIS sketch Tří rozměrný model, seznam materiálu a grafické zobrazení, pomáhají detailnějšímu plánování a přípravě k objednání.