Olejová hospodářství

FLENDER - Zařízení pro chlazení a / nebo mazání převodovek

Olejová hospodářství K dispozozici jsou olejová hospodářství s jedním nebo dvěmi čerpadly, s chlazením vzduch-olej nebo voda-olej a také zařízení instalovaná na základním rámu nebo na nádrži.

V závislosti na požadavcích převodovek a zařízení pro zásobování olejem jsou k dispozici odpovídající kontrolní přístroje.

Kompletní řízení a kontrolu provádí zařízení FLENDER CONTROL.

Výhody:

 • olejová hospodářství jsou optimálně přizpůsobena pro provoz převodovek
 • všechny vývody pro připojení kontrolních zařízení jsou umístěny na jednom centrálním místě

Příslušenství:

 • vedení hadic a potrubí ve stavebnicových sadách nebo dle výkresu zákazníka
 • kompenzátory
 • ochranné kryty
 • systém FLENDER CONTROL

Kontrolní zařízení pro:

 • tlak oleje
 • teplota oleje
 • průtok oleje
 • předehřívání oleje
 • vedlejší obvod filtru
 • potrubí z ušlechtilé oceli

Příklady použití:

 • kuželočelní převodovky
 • čelní převodovky
 • planetové převodovky
 • šnekové převodovky
 • pro pohony mlýnů
 • pro pohony extrudérů
 • elektromotory

Provedení:

 • s jednoduchým čerpadlem
 • s dvojitým čerpadlem
 • namontováno na základový rám
 • namontováno na nádrž
 • namontováno na konzolu instalovanou na převodovku