Relé pro monitorování parametrů sítě

Relé pro monitorování parametrů sítě3fázová monitorovací relé 3UG451 a 3UG461 vyhodnocují parametry napájecí sítě. Jsou-li dosaženy mezní hodnoty podle vašeho nastavení parametrů, reagují tak, aby nenastalo poškození zařízení. Monitorovací relé 3UG481 mají navíc rozhraní IO-Link pro přenos naměřených hodnot a diagnostických hlášení do programovatelného automatu, který podporuje toto rozhraní.

Aplikace:

Konkrétní aplikace vyplývají z následující tabulky:

Monitorovaná veličina Možná porucha zařízení
Sled fází
 • nesprávný směr otáčení pohonu
Výpadek fáze
 • přetavení pojistkové vložky
 • výpadek napětí řídicího obvodu
 • chod motoru na jednu fázi je spojen s jeho přehříváním
Napěťová asymetrie fází
 • nesymetrické rozložení napětí na svorkách motoru nebo výpadek fáze způsobují přehřívání motoru
 • vyhodnocení nesymetricky zatížené sítě
 • vyhodnocení výpadku fáze také, je-li motor v režimu zpětného napájení
Podpětí
 • zvýšený proud motoru je spojen s jeho přehříváním
 • nežádoucí reset přístroje
 • výpadek napájecí sítě, především při napájení z akumulátorů
 • vyhodnocení požadované hodnoty napětí spojitého signálu 0 až 10V
Přepětí
 • chrání zařízení před zničením přepětím v napájecí síti
 • zapínání zařízení, teprve když napájecí síť má požadovanou hodnotu napětí
 • vyhodnocení požadované hodnoty napětí spojitého signálu 0 až 10V

Charakteristické vlastnosti:

 • Univerzální použití v napájecích sítích s napětím od AC 160 V do 690 V, napájení pomocným napětím není nutné
 • Displej zobrazuje skutečnou hodnotu veličiny a symbol zvoleného pracovního režimu
 • Porucha je signalizována blikáním údajů na displeji, symbol zobrazuje druh poruchy
 • Provedení s rozhraním IO-Link přenáší naměřené hodnoty a diagnostická hlášení do řízení