Posmo SI

Synchronní servomotor s integrovaným servoměničem

SIMODRIVE POSMO SISérie servopohonů SIMODRIVE POSMO je určena pro použití v distribuovaných řešeních. Dosahují velké úrovně ochrany. Díky tomu se technologie pohonů přesouvá z řídícího centra na jednotlivé stroje.

Série SIMODRIVE POSMO spolu s návrhem konzistentního distribuovaného systému otevírá novou úroveň v automatizaci a může být použita v celé strojírenské oblasti a především v oblasti balících, dřevozpracujících a sklářských strojů.

SIMODRIVE POSMO SI je distribuovaný servopohon, který je přímou stanicí na sběrnici PROFIBUS DP.

Vlastnosti:

  • Plně funkční jednotka integrována v motoru
  • Řízení pohybu může být uloženo přímo v jednotce v podobě programu
  • Komunikace přes rozhraní PROFIBUS-DP, napájení z napájecí sběrnice

Aplikace:

  • Servo osy v manipulačních zařízeních
  • Nezávislé polohovací osy ve strojích
  • Pomocné osy v obráběcích strojích