Převodník tlaku SITRANS P500

Vysoce přesný převodník diferenčního tlaku

Sitrans P500SITRANS P500 je určen pro nejnáročnější měřicí aplikace. Převodník dokáže díky krátké časové konstantě 88 ms (T63) a přesnosti 0,03 % (při přenastavitelnosti 1:10) sledovat velmi rychle a přesně změny měřené veličiny.

Díky dlouhodobé stabilitě přístroje, která je lepší než 0,05 % za pět let (0,08 % za deset let), lze prodloužit interval mezi kalibracemi.

Optimalizovaná konstrukce měřicí buňky umožňuje používat převodník Sitrans P500 bez membránových oddělovačů při provozní teplotě až 125 °C. Chyby měření způsobené změnami teploty minimalizuje přesná teplotní kompenzace vestavěná v převodníku. Nový způsob nastavování výběrem z menu umožňuje přístroj snadno a rychle konfigurovat pomocí tlačítek s magnetickou vazbou přímo v místě instalace. Na vestavěném displeji s vysokým rozlišením se zobrazuje mnohojazyčné textové menu i grafické objekty. Převodník lze konfigurovat také prostřednictvím protokolu HART.